Prijava i registracija

Kako da se prijavim i registriram u igru?


Sudionici ovog natječaja će se preko e-mail adrese registrirati na stranicu te će moći složiti samo jednu momčad i imenovati ju. Morat će unijeti i zaporku kojom će se logirati u igru te će morati prihvatiti Uvjete i pravila igre. Svaka prijava mora biti kreirana na službenom obrascu za igru. Računalni zapis prijave bit će smatran službenom prijavom. Prijava i sudjelovanje u igri je besplatno.

U igru će se moći prijaviti i preko Facebooka, a ukoliko se natjecatelj odluči na prijavu tim putem mora dopustiti da Priređivač zabilježi njegovu adresu e-pošte jer ga u slučaju osvajanja nagrade neće moći obavijestiti o tome.

a1